Albert Jan Woudstra overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 24 juli jl. ons erelid Albert Jan Woudstra is overleden.

Albert Jan was een imposante man met een krachtige uitstraling. Op de roeivereniging was hij een autoriteit met veel kennis van boten en materialen. Albert Jan was al sinds 1970 lid en was de architect van de befaamde knikspant Wherry’s. Een ontwerp waar veel roeiverenigingen jaloers op zijn. Met de boten die hij gebouwd heeft, wordt nog steeds met veel plezier geroeid.

Albert Jan was samen met Piet Huygens en Jan de Niet de initiatiefnemer van de “woensdagochtendploeg” en is jarenlang materiaalcommissaris geweest. Hij was examinator van het theorie-examen als leden moesten afroeien. Na het afroeien zei hij vaak tegen de nieuwe leden: “Je moet ervoor zorgen dat jezelf EN het materiaal weer heel terugkomen.”

Vanwege zijn vele verdiensten voor de roeivereniging is Albert Jan tot erelid voor het leven benoemd.

De roeivereniging heeft altijd een grote rol in zijn leven gespeeld. Ook nadat hij naar Friesland verhuisd was, bleef Albert Jan belangstelling tonen voor het wel en wee van de roeivereniging.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur,

Anne Kruiver, voorzitter

Het correspondentieadres is: De Setangel 5, 9001 NX Grou

Het afscheid is op donderdag 30 juli om 13.30 uur in yardenhuis Schoterhof, Rotstergaastweg 45, Nieuweschoot. 

Geslaagd!

Op 13 juli zijn Albert Schenk, Nicole van der
Toom en Rob van der Meulen afgeroeid in de
Skiff.
Gefeliciteerd en heel veel roeiplezier!

Blaauwe Gerrit

Doop ‘Blaauwe Gerrit’

Woensdag 1 juli jl. is de fonkelnieuwe C2 roeiboot van Roeivereniging de Zaan ten doop gehouden. De aankoop werd mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van het Gerrit Blaauw Fonds. De heuglijke gebeurtenis stond bovendien in het teken van de heropening van het roeiseizoen. 

In aanwezigheid van een delegatie van het Gerrit Blaauw Fonds waaronder voorzitter Marcel de Leeuw en een ‘Corona-conform’ aantal leden van WRV de Zaan werd de door het Friese Wiersma gebouwde C2 roeiboot gedoopt door voormalig bestuurslid Machteld Binnerts. Zij gaf aan dat het werven van fondsen niet eenvoudig is, maar dat de communicatie met het Gerrit Blaauw Fonds als bijzonder plezierig is ervaren. Binnerts: “Doopsgezinde predikant Gerrit Blaauw stond in de achttiende eeuw gelijk aan ‘goed doen’. Wij ondersteunen dit levensmotto en doelstelling van het fonds.”

Met de aankoop van de volledig van composiet vervaardigde boot is een bedrag gemoeid van € 11.720, een deel van dit bedrag werd door het Gerrit Blaauw Fonds gedoneerd. Voor het bestuur van de roeivereniging was het dan ook niet moeilijk om de suggestie ‘Blaauwe Gerrit’ als bootnaam van secretaris Arco van Maanen van het fonds onmiddellijk te adopteren. 

Blaauwe Gerrit