2-9 Guisveldtocht + Soosavond

De Guisveldtocht is een korte tocht, die speciaal geschikt is voor beginners. De tocht is op woensdag 2 september. De boten gaan om 18.30 uur te water, omdat de avonden eind augustus al weer korter te worden. Dat is vroeg, maar je kunt in de boot nog goed een meegenomen broodje eten. Ook niet-beginners zijn welkom om mee te roeien. Als je mee wilt met de tocht, graag even een mailtje sturen naar: roeicommissie@wrvdezaan.nl.
Het is de eerste woensdag van de maand, dus na het roeien kun je gezellig nog even nagenieten met een hapje en een drankje.
Ook als je de tocht niet roeit, ben je vanaf 20.00 uur natuurlijk van harte welkom!

Soosavond 5 augustus

Woensdag 5 augustus is het weer de 1e woensdag van de maand en dat betekent: soosavond 😊 Vanaf 20.00 uur is de bar geopend en zorgt de Barcommissie weer voor lekkernijen, dus ga woensdagavond lekker roeien en drink daarna gezellig een drankje of kom gewoon langs!

Nu we in deze coronatijd weer gebruik kunnen maken van de soos, betekent dat wel dat we op een aantal punten moeten letten:

  • Zet alle gebruikte kopjes en glazen in de vaatwasser en als hij vol is zet hem aan.
  • Zet de suiker, koffiemelk e.d. weer terug op zijn plaats.
  • Zet de lege flessen in de kratten in het voorraadhok.
  • Haal even een doekje over de tafels en het aanrecht.
  • Ga je als laatste weg: kijk een keer achterom of alles weer oké is.

Liesbeth heeft het schoonmaakrooster aangepast. Kijk op de site wanneer je ingeroosterd bent, er hangt ook een lijst in de gang. Voor de zekerheid stuurt Liesbeth je ook nog een mailtje.

De consumptielijst is iets gewijzigd, wil je voortaan ook je achternaam invullen?

Tot woensdag!

Groet,
Barcommissie

Albert Jan Woudstra overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 24 juli jl. ons erelid Albert Jan Woudstra is overleden.

Albert Jan was een imposante man met een krachtige uitstraling. Op de roeivereniging was hij een autoriteit met veel kennis van boten en materialen. Albert Jan was al sinds 1970 lid en was de architect van de befaamde knikspant Wherry’s. Een ontwerp waar veel roeiverenigingen jaloers op zijn. Met de boten die hij gebouwd heeft, wordt nog steeds met veel plezier geroeid.

Albert Jan was samen met Piet Huygens en Jan de Niet de initiatiefnemer van de “woensdagochtendploeg” en is jarenlang materiaalcommissaris geweest. Hij was examinator van het theorie-examen als leden moesten afroeien. Na het afroeien zei hij vaak tegen de nieuwe leden: “Je moet ervoor zorgen dat jezelf EN het materiaal weer heel terugkomen.”

Vanwege zijn vele verdiensten voor de roeivereniging is Albert Jan tot erelid voor het leven benoemd.

De roeivereniging heeft altijd een grote rol in zijn leven gespeeld. Ook nadat hij naar Friesland verhuisd was, bleef Albert Jan belangstelling tonen voor het wel en wee van de roeivereniging.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur,

Anne Kruiver, voorzitter

Het correspondentieadres is: De Setangel 5, 9001 NX Grou

Het afscheid is op donderdag 30 juli om 13.30 uur in yardenhuis Schoterhof, Rotstergaastweg 45, Nieuweschoot. 

Blaauwe Gerrit

Doop ‘Blaauwe Gerrit’

Woensdag 1 juli jl. is de fonkelnieuwe C2 roeiboot van Roeivereniging de Zaan ten doop gehouden. De aankoop werd mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van het Gerrit Blaauw Fonds. De heuglijke gebeurtenis stond bovendien in het teken van de heropening van het roeiseizoen. 

In aanwezigheid van een delegatie van het Gerrit Blaauw Fonds waaronder voorzitter Marcel de Leeuw en een ‘Corona-conform’ aantal leden van WRV de Zaan werd de door het Friese Wiersma gebouwde C2 roeiboot gedoopt door voormalig bestuurslid Machteld Binnerts. Zij gaf aan dat het werven van fondsen niet eenvoudig is, maar dat de communicatie met het Gerrit Blaauw Fonds als bijzonder plezierig is ervaren. Binnerts: “Doopsgezinde predikant Gerrit Blaauw stond in de achttiende eeuw gelijk aan ‘goed doen’. Wij ondersteunen dit levensmotto en doelstelling van het fonds.”

Met de aankoop van de volledig van composiet vervaardigde boot is een bedrag gemoeid van € 11.720, een deel van dit bedrag werd door het Gerrit Blaauw Fonds gedoneerd. Voor het bestuur van de roeivereniging was het dan ook niet moeilijk om de suggestie ‘Blaauwe Gerrit’ als bootnaam van secretaris Arco van Maanen van het fonds onmiddellijk te adopteren. 

Blaauwe Gerrit

Roeien in meermansboten

Meermansboten

Zoals jullie natuurlijk allemaal afgelopen woensdag hebben gehoord mogen we vanaf 1 juli weer met elkaar roeien zonder de beperking van de 1.5 meter norm. 

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen roeiers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de loods, kleedruimtes en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

Adviezen KNRB
-Roei zoveel mogelijk in vaste teams
-Draag als stuur een mondkapje.
-Train niet te intensief in verband met vermindering verspreiding aerosolen.

Wij gaan er van uit dat alle leden zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en zich aan de voorschriften en regels houdt. Zo houden we het samen vol.

 We wensen iedereen heel veel roeiplezier!

Goed nieuws!

We hebben goed nieuws. De corona-regels worden versoepeld en dat betekent dat we straks weer heel voorzichtig in clubverband het water op mogen. Het zal natuurlijk anders gaan dan we gewend zijn maar what else is new?

Voor wie en wanneer?
Vooralsnog mogen we alleen met een C1, skiff of 1-persoons wherry het water op. Je moet hiervoor apart zijn afgeroeid.

Maar voordat het zover is moet er het een en ander gebeuren. We moeten namelijk als club voldoen aan het coronaprotocol van de gemeente. Dit protocol verwachten we een dezer dagen te ontvangen zodat we daarna alle maatregelen kunnen treffen die nodig zijn om toestemming te krijgen het water op te mogen. Uiteraard weten we wel in grote lijnen hoe dit protocol eruit zal zien en zijn we als bestuur druk bezig ons voor te bereiden.

Meermansboten
De roeibond heeft hiervoor soepelere regels opgesteld en we hebben bij de gemeente het verzoek ingediend om ook met meermansboten te gaan roeien. Zodra we hier een reactie op hebben ontvangen laten we dat ook weten in de volgende nieuwsbrief.

Corona-coördinator
De corona-coördinator van de club is José Kruiver. Bij vragen kunnen jullie haar mailen: info@wrvdezaan.nl

Hou nog even vol, we komen snel met een update!

Hartelijke groet,
Bestuur WRV de Zaan

Corona gooit roet in het eten

“Blijf thuis en hou vol!” Met die oproep was de minister-president vorige week buitengewoon helder en het betekent tegelijkertijd dat we er nog lang niet zijn! Want een handjevol versoepelingen mag er niet toe leiden dat hij achteraf spijt zal gaan krijgen van het te snel loslaten van noodzakelijke beperkingen, gericht op het indammen van het virus.

We hoopten natuurlijk allemaal dat we na 28 april weer voorzichtig mochten gaan roeien, tenminste in een skiff of C1. Helaas, volwassenen mogen dat voorlopig niet. In elk geval niet tot 20 mei 2020. Uiteraard snappen wij maar al te goed dat jullie allemaal zo snel mogelijk weer in een boot willen stappen, maar wij hebben ons nu eenmaal te houden aan de stringente richtlijnen van zowel de overheid, NOC*NSF als de KNRB.

In het kader hiervan is onze vereniging bijvoorbeeld verplicht een zogeheten verenigingsprotocol te maken. Hierin wordt beschreven hoe de vereniging met zijn leden moet omgaan (bij voorbeeld schoonmaakdoekjes ter beschikking stellen) en hoe de leden met elkaar moeten omgaan (bij voorbeeld altijd 1,5 meter afstand houden). En dat protocol moet vervolgens ook nog worden goedgekeurd door de gemeente Zaanstad.

Het gaat dus niet alleen om de datum waarop er in theorie weer (deels) geroeid zou mogen worden, maar ook om de datum waarop er een goedgekeurd verenigingsprotocol is afgegeven. Als zij niet aan eisen voldoet, dan kan de vereniging door handhavers worden beboet.

Nieuwe C2 WRV de Zaan

Gloednieuwe C2 gearriveerd!

Nieuwe C2 WRV de Zaan

Onlangs is de reeds vorig jaar augustus bij Wiersma bestelde C2 in Wormerveer gearriveerd. Met de aankoop van deze fraaie C2 is een bedrag gemoeid van € 11.720, waarvan onze vereniging gelijk de eerste 30% heeft overgemaakt aan de Friese roeibotenbouwer. Rond die tijd is de PR-Commissie ook op zoek gegaan naar sponsors, als gevolg waarvan het Gerrit Blaauw fonds ons een bedrag heeft toegezegd van niet minder dan € 5.000. Jan Warnaar heeft onze nieuwe aanwinst inmiddels samen met een paar andere leden van de vereniging uitvoerig geïnspecteerd en goedbevonden. Ondertussen heeft het bestuur zich beraad over een passende naam en die is gevonden ook! Maar wij verklappen de naam nog niet en wachten hiermee totdat er weer mag worden geroeid. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet!