Goed nieuws!

We hebben goed nieuws. De corona-regels worden versoepeld en dat betekent dat we straks weer heel voorzichtig in clubverband het water op mogen. Het zal natuurlijk anders gaan dan we gewend zijn maar what else is new?

Voor wie en wanneer?
Vooralsnog mogen we alleen met een C1, skiff of 1-persoons wherry het water op. Je moet hiervoor apart zijn afgeroeid.

Maar voordat het zover is moet er het een en ander gebeuren. We moeten namelijk als club voldoen aan het coronaprotocol van de gemeente. Dit protocol verwachten we een dezer dagen te ontvangen zodat we daarna alle maatregelen kunnen treffen die nodig zijn om toestemming te krijgen het water op te mogen. Uiteraard weten we wel in grote lijnen hoe dit protocol eruit zal zien en zijn we als bestuur druk bezig ons voor te bereiden.

Meermansboten
De roeibond heeft hiervoor soepelere regels opgesteld en we hebben bij de gemeente het verzoek ingediend om ook met meermansboten te gaan roeien. Zodra we hier een reactie op hebben ontvangen laten we dat ook weten in de volgende nieuwsbrief.

Corona-coördinator
De corona-coördinator van de club is José Kruiver. Bij vragen kunnen jullie haar mailen: info@wrvdezaan.nl

Hou nog even vol, we komen snel met een update!

Hartelijke groet,
Bestuur WRV de Zaan

Corona gooit roet in het eten

“Blijf thuis en hou vol!” Met die oproep was de minister-president vorige week buitengewoon helder en het betekent tegelijkertijd dat we er nog lang niet zijn! Want een handjevol versoepelingen mag er niet toe leiden dat hij achteraf spijt zal gaan krijgen van het te snel loslaten van noodzakelijke beperkingen, gericht op het indammen van het virus.

We hoopten natuurlijk allemaal dat we na 28 april weer voorzichtig mochten gaan roeien, tenminste in een skiff of C1. Helaas, volwassenen mogen dat voorlopig niet. In elk geval niet tot 20 mei 2020. Uiteraard snappen wij maar al te goed dat jullie allemaal zo snel mogelijk weer in een boot willen stappen, maar wij hebben ons nu eenmaal te houden aan de stringente richtlijnen van zowel de overheid, NOC*NSF als de KNRB.

In het kader hiervan is onze vereniging bijvoorbeeld verplicht een zogeheten verenigingsprotocol te maken. Hierin wordt beschreven hoe de vereniging met zijn leden moet omgaan (bij voorbeeld schoonmaakdoekjes ter beschikking stellen) en hoe de leden met elkaar moeten omgaan (bij voorbeeld altijd 1,5 meter afstand houden). En dat protocol moet vervolgens ook nog worden goedgekeurd door de gemeente Zaanstad.

Het gaat dus niet alleen om de datum waarop er in theorie weer (deels) geroeid zou mogen worden, maar ook om de datum waarop er een goedgekeurd verenigingsprotocol is afgegeven. Als zij niet aan eisen voldoet, dan kan de vereniging door handhavers worden beboet.

Nieuwe C2 WRV de Zaan

Gloednieuwe C2 gearriveerd!

Nieuwe C2 WRV de Zaan

Onlangs is de reeds vorig jaar augustus bij Wiersma bestelde C2 in Wormerveer gearriveerd. Met de aankoop van deze fraaie C2 is een bedrag gemoeid van € 11.720, waarvan onze vereniging gelijk de eerste 30% heeft overgemaakt aan de Friese roeibotenbouwer. Rond die tijd is de PR-Commissie ook op zoek gegaan naar sponsors, als gevolg waarvan het Gerrit Blaauw fonds ons een bedrag heeft toegezegd van niet minder dan € 5.000. Jan Warnaar heeft onze nieuwe aanwinst inmiddels samen met een paar andere leden van de vereniging uitvoerig geïnspecteerd en goedbevonden. Ondertussen heeft het bestuur zich beraad over een passende naam en die is gevonden ook! Maar wij verklappen de naam nog niet en wachten hiermee totdat er weer mag worden geroeid. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet!

Borrelplank WRV de Zaan

Opbrengst Snijplanken actie

Borrelplank WRV de Zaan

Vorig jaar oktober ontvingen alle leden die 25 jaar of langer lid waren van WRV de Zaan een prachtige snijplank, mede mogelijk gemaakt door Fred Constant uit Assendelft en ZOODIEZIJN Vormambacht.
Normaal gesproken zou je dus minimaal een kwart eeuw lid moeten zijn om in het bezit te komen van zo’n unieke snijplank in de vorm van een roeiblad met het logo van onze club, op unieke wijze aangebracht met behulp van lasertechniek.
Als bijzondere fondsenwervingsactie voor de Stichting “Vrienden van WRV de Zaan” was er voor en tijdens de algemene ledenvergadering echter de mogelijkheid om tegen betaling alsnog zo’n unieke plank te kunnen bemachtigen. Dit initiatief bleek succesvol en heeft het mooie resultaat opgeleverd van maar liefst 435 euro!
Een beperkt aantal snijplanken is nog beschikbaar; als u onze vereniging ook wilt steunen en deze unieke plank in kloek formaat op tafel wilt kunnen zetten, dan is dit nog mogelijk! Voor slechts € 25 kunt u kiezen uit een stuurboord of bakboord plank. U kunt deze natuurlijk ook allebei aanschaffen!
Stuur een mailtje naar peter@brinkmax.nl en hij zorgt dat de plank in uw bezit komt!

 

Schoonmaak sociëteit

Het gebouw is deze week extra schoongemaakt door de schoonmaakploeg, met speciale “corona” aandacht voor kranen, deuren en deurkrukken etc. Met dank aan Liesbeth, Angelique, Annelies, Marleen en Elly. Voorlopig kan de schoonmaak achterwege blijven, tot het moment dat we het weer in gebruik gaan nemen. Laten we hopen dat dat snel weer gebeurt.

Coronavirus update

Beste Leden,

Vrijdag 13 maart heeft het bestuur een mail ontvangen van de KNRB en van Sportbedrijf Zaanstad over maatregelen rond het Corona virus. Hierin worden alle sportverenigingen gevraagd alle activiteiten stil te leggen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het bestuur heeft besloten om deze richtlijnen van de bond en Sportbedrijf Zaanstad te volgen. Dit betekent dat alle activiteiten van WRV de Zaan tot 1 april zijn afgelast. Wij vragen onze leden geen gebruik te maken van de soos en de loodsen. Dit geldt niet alleen voor het roeien maar ook voor vergaderingen, bootonderhoud en andere bijeenkomsten. 

De open dag van 28 maart en ‘Alle hens aan dek’ op 1 april worden uitgesteld. Je wordt geïnformeerd over een nieuwe datum. De open dag op 8 april gaat vooralsnog door. 

We hopen met z’n allen dat we daarna weer lekker met elkaar kunnen roeien!

Mocht je vragen hebben over deze maatregelen mail ze naar: info@wrvdezaan.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur WRV de Zaan

Corona virus

Naar bescheiden mening van ondergetekende en kennis genomen hebbende van de RIVM adviezen is de huidige Corona crises momenteel geen aanleiding om het roeien te annuleren of af te raden. Individueel kan iedereen een eigen afweging maken (wel/niet behorend tot risico groep, wel/ geen klachten etc).
 Groet uw veiligheids commissaris.