sponsoren

Fonds Gehandicapten Sport (FGS) heeft ons 2000,00 geschonken als bijdrage aan het nieuwe roeivlot. Dit roeivlot wordt gebouwd zodra er voldoende sponsorgeld binnen is. Het vlot wordt stabiel, vandalisme- bestendig en biedt de mogelijkheid om met twee mensen tegelijk te roeien. Het is geschikt voor alle leden, en in het bijzonder ook voor mensen met een beperking. Vorig jaar hebben wij van FGS een bedrag van 620,00 ontvangen welke besteed is aan lichte boordriemen voor de Springel. Met deze riemen is roeien mogelijk voor mensen met een beperkte arm of handfunctie.

Fred Constant uit….. heeft onze vereniging gesponsord door voor de jubileum leden van de vereniging speciale broodplanken te leveren. De leden waren zeer blij met deze broodplanken.