Stichting vrienden van Roeivereniging de Zaan

De Stichting Vrienden van Roeivereniging De Zaan is 28 mei 2018 opgericht. De stichting heeft ten doel de vereniging financieel maar ook anderszins te ondersteunen. Dit kan door het organiseren van activiteiten, het inzamelen van financiële middelen door bijvoorbeeld sponsorwerving, het werven van donateurs.

“De aanschaf van een nieuwe C4 is het eerste doel. Het streven is om de boot in januari 2019 bij botenbouwer Wiersma te kunnen bestellen zodat er in het voorjaar al mee kan worden geroeid.

De afgelopen maand heeft de Stichting al een donatie van €100,- ontvangen.

Tijdens de feestavond van 10 november jl. is er met de spreekwoordelijke ‘gieter’ ook nog eens €346 gedoneerd door de leden. Beide bedragen brengen het doel van de aanschaf van een nieuwe C4 weer wat dichterbij.

Van de € 17.000 die voor de aanschaf nodig is, is al € 10.460 beschikbaar. Resteert dus nog een bedrag van € 6.540. De thermometer geeft aan hoeveel van de € 17.000 is binnengehaald.”

 

financi%c3%abn+nieuwe+C4

Bestuur stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter, Machteld Binnerts (afgevaardigde uit het bestuur van de vereniging)
Penningmeester, Peter Brinkman (lid van de vereniging)
Secretaris, Francis Engels (lid van de vereniging)

C4 De Zaan

Hoe kun je ons daarbij helpen? Een aantal suggesties voor het doen van een bijdrage aan de nieuwe C4:
– een jaarlijkse vaste bijdrage
– en eenmalige schenking
– een legaat

Ook kleine bedragen zijn uiteraard welkom!
Je kunt anoniem schenken of met vermelding van je naam of bedrijfsnaam.
Bij een substantiële bijdrage mag de schenker een voorstel doen voor een mooie naam voor de nieuwe C4. Giften kunnen worden overgeschreven naar rekening nummer: 

NL83 RABO 0331 3423 16

Voor verdere inlichtingen kun je mailen naar het bestuur Stichting vrienden van Roeivereniging de Zaan.