Roeien in Coronatijd

Persconferentie 18 december

Buitensportlocaties mogen open tussen 05.00 en 17.00 uur en dan geldt:
-Volwassenen van 18 jaar: sporten toegestaan met max 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.
-Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17:00 uur toegestaan, met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.

De maatregelen hebben voor de roeiverenigingen voornamelijk betrekking op het beperkt sporten tussen 17:00 uur tot 05:00 uur.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat zij buiten sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter exclusief instructeur. Echter, deze 1,5 meter is niet verplicht tijdens het sporten als het nodig is voor de sportbeoefening. Er kan dus geroeid worden in één- en tweepersoonsboten of meerpersoonsboten waarin één of meerdere roeiplekken open zijn (een drie met plek 2 open of een vier met plek 3 en 1 open). Een stuurvrouw- of man beschouwen we als degene die instructie geeft. Deze wordt niet meegeteld als sportend persoon (instructeur), maar wordt wel geadviseerd een mondkapje te dragen.

 1. We hanteren een reserveringssysteem waarin alle roeiers zich van tevoren moeten melden. Het reserveringsschema staat hieronder.
  Je kunt je als ploeg of individueel inschrijven. Woensdagochtend, vrijdag en zaterdag zijn de dagen dat er het makkelijkst groepjes gemaakt kunnen worden.
 2. We hanteren een tijdsblokken systeem waarmee we voorkomen dat er meer dan 1 ploeg tegelijkertijd van het vlot vertrekken. Bij terugkomst moeten boten wachten met aanleggen tot eventuele boten op het vlot zijn binnen gebracht.
 3. We hanteren het corona protocol dat in het voorjaar van 2020 is ontworpen voor onze vereniging. Dit protocol staat op onze website. Het protocol sluit aan bij het gepubliceerde “Protocol Verantwoord Sporten in Zaanstad”.
 4. Er moet altijd een CoVe aanwezig zijn in de boot. Hieronder staat het schema met CoVe’s. Zet in de afschrijflijst in de loods een *sterretje bij de naam van de CoVe.
  – De CoVe zorgt ervoor dat de roeiers zich houden aan het protocol.
  – De CoVe ziet er op toe dat de roeiers bij in- en uitstappen zich houden aan het protocol met speciale aandacht voor de hygiëne maatregelen.

Wij gaan er van uit dat alle leden zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en zich aan de voorschriften en regels houdt. Zo houden we het samen vol!

Reserveren:
Voordat je komt roeien moet je een boot reserveren. Hieronder is een overzicht te vinden van de gereserveerde boten. Dit schema wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Reserveer een boot voordat je naar de vereniging komt. 
 • Hieronder zie je in het schema of er nog een boot vrij is
 • Je stuurt een mail naar reserveren@wrvdezaan.nl welke boot je op welk tijdstip wilt reserveren (reserveren gaat in volgorde van binnenkomst van de mail). Je ontvangt tijdig reactie op je reservering. In de mail graag aangeven wie de CoVe is.
 • Houd bij het afschrijven van de boot rekening met je bevoegdheid.
 • Je mag maximaal 7 dagen van tevoren één boot afschrijven.
 • Je kunt niet op de roei een andere dan de gereserveerde boot meenemen.

 

Hieronder staat het roeiprotocol. Hierin staat alles waarop je moet letten en wat je wel en niet moet doen. Lees dit protocol heel goed door!