Corona virus

Naar bescheiden mening van ondergetekende en kennis genomen hebbende van de RIVM adviezen is de huidige Corona crises momenteel geen aanleiding om het roeien te annuleren of af te raden. Individueel kan iedereen een eigen afweging maken (wel/niet behorend tot risico groep, wel/ geen klachten etc).
 Groet uw veiligheids commissaris.

Tags: No tags

Comments are closed.